Artkelserie: Guide till byggbranschens organisationer, del 1

Marknaden för hantverkare har exploderat i och med ROT-avdraget. Snickare, målare, VVS-entreprenörer, takläggare, plattsättare – hantverkarfirmorna har växt upp som svampar.

De flesta är givetvis kompetenta och seriösa, men det finns förstås också en hel del mindre seriösa aktörer som passar på att utnyttja en överhettad bransch. Hur ska man då kunna skilja en seriös hantverkarfirma från en okvalificerad? Referenser från tidigare kunder är förstås ett bra tips, men det kan också vara bra att ta kontakt med en branschorganisation för just det hantverkarskrå du tänker anlita. I dag är det flesta yrkesgrupper inom bygg- och hantverk samlade i olika branschorganisationer. I några artiklar presenterar vi på bygginstrukttioner någr av de viktigaste.

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är en stor branschförening för en bred variation av byggfirmor och specialiserade entreprenörer inom byggbranschen. SB är en paraplyorganisation för flera mindre branschföreningar som organiserar bland annat företag inom branscher som rivning och sanitet, murare och putsare, plattsättare med flera. När du ska ta in offerter från byggföretag kan det vara värt att kontrollera om de är medlemmar och har de rätta certifieringarna. På det sättet kommer det bli lättare för dig att hitta en kompetent och trygg utförare av ditt uppdrag.

Golvbranschen (GBR)

GBR är en organisation som organiserar golvläggare och hantverkare som sysslar med olika sorters golvarbeten. Ska du lägga ett golv, riva ett gammal eller renovera ditt gamla trägolv så kan du kolla upp golvföretagare genom GBR. De kan även svara på frågor och ge generell information om golvarbeten.

Målaremästarna

Målaremästarna samlar alla former av målarfirmor under ett branschparaply. Här finns alla typer av målerifirmor, från mindre företag som utför jobb inom målning, tapetsering och fasadmålning på privata boenden till stora entreprenörer som målar stora fastigheter och mer avancerade typer av målning, som exempelvis brandskyddsmålning. Målaremästarna är bra att kontakta om du vill kontrollera seriositeten hos ett visst företag. Kom dock ihåg att långt ifrån alla seriösa måleriföretag är medlemmar i Målerimästarna.

Måleriföretagarna

Måleriföretagarrna är en annan, mindre, branschorganisation som samlar måleriföretag runt om i hela Sverige. Detta förbund gick tidigare under namnet Sveriges Måleriföretagares Samorganisation. Tapetserare, indredningsmålare, våtrumsmålare, alla får plats under detta tal. Även måleriföretagarna kan vara värda att kontakta om du vill kontrollera behörigheten hos en målare. Men tänk på att det viktigaste att göra är att kolla upp målarens referenser.

Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen har medlemmar från både småfirmor och större företag som arbetar med fönster och andra former av glasarbete. Här ryms ett flertal grupper inom hantverkare: glasmästare, hantverkare med fönsterbyten som specialitet, eller personer inom byggbranschen som installerar takfönster eller utför inglasning av verandor och andra uterum. Kontakta GBF om du vill veta om en speciell glasfirma är ansluten och vilken kvalitetsstämpel det innebär.

Trä- och Möbelindustriförbundet

TMF organiserar entreprenörer, allt från mindre företag till koncerner inom flera branscher: snickeri, trähusbygge, renoveringar som görs med trämaterial, inredning och annat. Det är helt enkelt en bred branschorganisation företag inom trä och möbler. Här finns stora kunskaper och kontakter och om du vill kontrollera medlemskap och kunskap hos exempelvis den snickare du tänker anlita för att bygga din nya altan så kan det vara fördelaktigt att kontakta TMF.

Här kan du läsa del 2 och del 3 i artikelserien.

10 Feb 2017