Artikelserie, del 3: Byggbranschens organisationer

Här fortsätter vi med vår användbara genomgång av bergsprängningbygg- och hantverksbranschernas paraplyorganisationer. Här kan du bland annat läsa om bergvärme och isolering med mera.

Bergsprängningsentreprenörernas Förening (BEF)

BEF är ett medlemsföretag som utför sprängningsarbeten. Det kan handla om allt om mindre bergssprängningar på privata tomter till större, offentliga uppdrag. BEF ska du kontakta om du ska anlita en bergsprängarfirma för ett markarbete. Du kan säkerställa om företaget är medlem och därmed har de rätta certifieringarna.

Geotec

Geotec tidigare känt som Svenska Borrentreprenörernas Branschorganisation, ger stöd och utbildning till företag inom byggbranschen som utför borrningar. Installationer av bergvärme, utvinning av gas och andra arbeten som kräver borrningar är de arbeten som organiseras i denna organisation. Geotec kan hjälpa dig om du behöver information om borrningsfirmor eller är i behov av allmänna råd om borrarbeten.

Svenska Värmepumpsföreningen (SVEP)

Här samlas både installatörer av värmepumpar och återförsäljare av pumparna. Här finns både större och mindre företag med specialiteter som luftvärmepumpar, bergvärme, luft och vatten-varme och annat som är relevant för branschen. SVEP kan vara bra att prata med inför en kostsam installation av en värmepump. Är företaget du funderar på att anlita medlem så kan du lita på att de rätta certifieringarna finns. Men begär ändå alltid referensen från installatörerna.

Swedisol

Swedisol är en sammanslagning av fyra olika isoleringsföretag. Men det handlar i detta fall bara om tillverkare av isoleringsföretag. Detta är alltså inte en organisation som organiserar företag som utför isoleringarbeten av olika slag. Kunniga entreprenörer på området kan du istället hitta på Markproffs.se eller Proffsbyggare.se. Hos Swedisol kan du få hjälp om du vill göra exempelvis prisjämförelser på olika isoleringsmaterial.

Tak- och tätskiktsentreprenörerna

Tak- och tätskiktsentreprenörerna organiserar stora och små takläggarfirmor. Mindre nischade företag som arbetar med en typ av tak, som tegel, papp eller plåt samsas med stora breda företag där takarbeten bara är en del av verksamheten. Företag som sysslar med generella byggarbeten med tätskikt kan också vara medlemmar hos tak- och tätskiktsentreprenörerna. Kontakt med denna organisation om du ska lägga om taket på fritidshuset och vill få tag på en proffsig och seriös medlemsföretagare.

Läs mer: del 1 och del 2 av denna artikelserie.

30 Mar 2017